Laboratorní příručka  OKB

 

Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

 

 

 

 Verze 2.4, březen 2021

 

 

 

 

 

Čtvrté, doplněné vydání elektronické publikace.

Její členění a obsah vyplývá z doporučení dle normy ČSN EN ISO 15189:2013,  z doporučení příslušných odborných společností ČLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

LP A-02 Obsah